artysta malarz

W sprawach organizacyjnych dotyczących wystaw dorobku artystycznego Mariana Wołczuka oraz w kwestiach zakupu dzieł, proszę uprzejmie o kontakt pod nr telefonu:

+48 601 901 919

lub mailowo: