artysta malarz

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marian Wołczuk. Mogą się Państwo ze mną skontaktować w następujący sposób::
  • przez e-mail:
  • telefonicznie: +48 601 901 919.
 2. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w korespondencji elektronicznej.
 4. Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały ujawnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas, przez który będzie to niezbędne dla celów udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w korespondencji, jednak nie dłużej niż do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 6. Użytkownik może zablokować pliki cookie generowane przez naszą stronę za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki lub jednego z wielu dostępnych (darmowych) rozwiązań (np. Ghostery).
 7. Witryna www.marianwolczuk.pl nie korzysta z systemów gromadzących dane poza integralnymi mechanizmami zawartymi w powszechnie używanych przeglądarkach internetowych (cookies - ciasteczka).